Winkelcentrum De Heeg Maastricht

Het eens zo succesvolle wijkcentrum heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Een aantal factoren zorgde zowel voor een terugloop in bezoekersaantallen als in het vertrek van enkele huurders.

Om de leefbaarheid en woonkwaliteit op korte termijn te verbeteren wordt getracht de leegstand met tijdelijke verhuur in te vullen. Het uiteindelijke toekomstbeeld is om via een totale gebiedsontwikkeling een programmatische en ruimtelijke kwaliteitsimpuls te faciliteren, die bijdraagt aan een vitaal en bruisend wijkcentrum waar iedereen graag woont, winkelt en leeft. CRA Vastgoed neemt deze herontwikkeling voor haar rekening.

De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met omwonenden, corporaties en de gemeente, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor de gebiedsontwikkeling. Buurtbewoners konden daarnaast hun wensen en ideeën insturen. Momenteel evalueren we alle input en verwerken we deze om een eerste stedenbouwkundige basis te vormen van het totaalplan

Kenmerken

  • Herontwikkeling wonen en winkelen

  • In ontwikkeling

  • Appartementen en commerciële ruimten