Noordpassage Westermarkt, Tilburg

De Westermarkt, in het centrum van Tilburg-West, wordt de komende jaren getransformeerd. Onderdeel van de herontwikkeling is de Noordpassage, een woon- en winkelstrip die flink is verouderd en daarom toe is aan vernieuwing. Op deze locatie ontstaat ruimte voor een nieuwbouwopgave van ca. 200 woningen in combinatie met een commerciële plint.

De herontwikkeling van de Westermarkt is een uitwerking van de Gebiedsvisie Kenniskwartier van de gemeente Tilburg. Hierin is de samenhangende ontwikkeling en versterking van de Westermarkt als opgave benoemd.

Kenmerken

  • Transformatie

  • In ontwikkeling

  • Onderdeel herontwikkeling Kenniskwartier Tilburg

  • Ruimtelijke verbindingen met omliggende buurten