Horizonstraat 57, Brunssum

De voormalige schoenfabriek Emma ligt in de woonwijk Treebeek. Deze locatie is aangekocht met het oog op herontwikkeling van het bestaande bedrijfscomplex naar een mix van wonen en woonzorg. Met deze herontwikkeling beogen wij bij te dragen aan de verhoging van het woon- en leefklimaat in de oostelijke mijnstreek.

CRA Vastgoed onderzoekt welke vraag er is en welke ontwikkeling het beste aansluit op de buurt.

Kenmerken

  • Bedrijvencomplex

  • Herontwikkeling wonen

  • Grondgebonden woningen en appartementen